Πρακτικό Κτηματολογίου - Spartia Kefalonia Greece - Our Village

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Ιστορικά
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ"


Τα Σπαρτιά είναι από τους παλαιότερους οικισμούς της Κεφαλονιάς και θα μπορούσε να λεχθεί ότι η ιστορία τους πλησιάζει ενδεχομένως τα ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ.
Σίγουρα τα Σπαρτιά υπήρχαν ήδη σαν χωριό το 1264 δηλαδή εδώ και 745 χρόνια !

Εις το ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ "Κτηματολογίου της Λατινικής Επισκοπής Κεφαλληνίας" που συνετάγη το 1264 και υπάρχει εις το Ιστορικόν Αρχείον Αργοστολίου (κριτική έκδοσις υπό ΘΗΣΕΩΣ ΣΤ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΤΟΥ, 1965) μεταξύ των άλλων κτημάτων της Λατινικής Επισκοπής αναφέρονται και δύο εις περιοχήν "ΣΠΑΡΤΕΩΣ" εις θέσιν "Μυρτίας" και εις θέσειν "Πτεριώνος". Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι δύο τοποθεσίες εις τον κάμπον των Σπαρτιών ονομάζονται και σήμερα έτσι δηλαδή "Μυρτιά" και ελεφρά παρηλλαγμένος, "Φτεριώνας". Μπορεί συνεπώς κανείς να συμπεράνει ότι το "ΣΠΑΡΤΕΩΣ" αναφέρετο εις το όνομα του προϋπάρχοντος χωριού και δεν ήταν τοπονύμιον όπως η "Μυρτιά" και ο "Πτέριων".

Με το ίδιο όνομα "ΣΠΑΡΤΕΩΣ" τα Σπαρτιά αναφέρονται και σε παλιό χάρτη της Κεφαλονιάς του 16ου αιώνος. Στον ίδιο χάρτη αναφέρεται ως παραθαλάσσιο τοπονύμιο και ο γυαλός των Σπαρτιών "CLIMACIA", ο δε ΔΙΑΣ ως "SANTA MARIA" εκ της επ' αυτού υπαρχούσης Μονής της Παναγίας (των Βλαχερνών).

 
 

Η Κοινότητα Σπαρτιών ιδρύθηκε με ΒΔ στις 16/12/1912 (ΦΕΚ Α 248/18-12-1912). Με το ίδιο ΒΔ προσαρτήθηκαν στην Κοινότητα Σπαρτιας οι συνοικισμοί "Κοριανα" και "Κλεισματα".


H Κοινότητα ΣΠΑΡΤΙΩΝ καταργήθηκε και εντάχθηκε στο Δήμο Λειβαθούς με το ν 2539/97 (ΦΕΚ 244 Α/4-12-1997).  

 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού